Học Bổng Đại Học tại Vương Quốc Anh

Học Bổng Đại Học tại Vương Quốc Anh

SI-UK có thể giúp đỡ sinh viên quốc tế quan tâm tới các học bổng và hỗ trợ tài chính tại Vương quốc Anh. Chúng tôi đã cấp hơn 100 học bổng đặc biệt dành cho sinh viên quốc tế có sử dụng dịch vụ của chúng tôi và nhờ mối quan hệ chặt chẽ với các trường đại học Anh, kết hợp cùng tài liệu học trực tuyến cho phép mọi ứng viên có tài năng có thể tìm được học bổng có lợi cho tương lai của mình.

Chúng tôi sẽ

  • Thông báo với bạn về các khoá học có chương trình học bổng dành riêng cho sinh viên của SI-UK
  • Cập nhật thông tin về học bổng địa phương và quốc gia
  • Lên sườn cho nội dung của thư ứng tuyển học bổng
  • Gửi và theo dõi đơn xin học bổng tới các trường đại học

Đăng ký nhận học bổng

Nếu bạn đang quan tâm tới việc tìm hiểu thêm về học bổng đại học tại Vương quốc Anh, hãy đăng ký tư vấn miễn phí ngay hôm nay.

Thông tin học bổng dựa tuỳ theo quốc gia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0868 81 79 81