HỆ THỐNG GIÁO DỤC CANADA

HỆ THỐNG GIÁO DỤC CANADA

Theo hiến pháp Canada, giáo dục thuộc trách nhiệm của chính quyển các tình (bang). Do đó, không có một hệ thống đồng nhất các quy định về giáo dục. Tuy nhiên nhìn chung cũng không có sự khác biệt lớn về cách tổ chức trường lớp hay thời gian học các cấp.

Hệ thống giáo dục Canada bao gồm các trường công lập và tư thục từ mẫu giáo đến cao đẳng ở cấp đại học, hầu hết các trường đểu là công lập. Vì thế chất lượng giáo dục trên khắp đất nước đểu ngang bằng nhau.

Nhìn chung, năm học bắt đấu từ tháng 9 tới tháng 6. Học sinh vào lớp 1 lúc 6 tuổi. Các trường tiểu học dạy từ lớp 1 đến lớp 6. Các trường trung học bao gồm từ lớp 1 đến lớp 11, 12, hoặc 13 tùy theo tỉnh. Từ dây học sinh có thể theo học cao dẳng, Cé gep (Cao dẳng phổ thông chuyên nghiệp) hay dại học. Cé gep dạy hai năm phổ thông hoặc đào tạo nghề trong 3 năm giữa bậc trung học và dại học. Chỉ riêng tình Quebec có hệ thống Cé gep này. Tại các tỉnh nói tiếng Anh của Canada, các trường cao đẳng dược biết dến dưới nhiều thứ tên gọi khác nhau: cao đẳng cộng đồng (community college), học viện kỷ thuật (technical Institutes), cao dẳng dại học (University College),, w TRUNG HỌC (SECONDARY SCHOOL)

Có nhiều trường trung học công lập và tư thục ờ Canada Tại các trường này, học sinh có thể lựa chọn một chương trình kết hợp văn hóa và tiếng Anh. Phấn đông các trường đạl học không dõi hỏi khả năng ngoại ngữ của du học sinh, miễn là du học sinh có diễm học văn hóa tốt. Khi bắt đẩu vào trường du học sinh sẽ được thi trắc nghiêm sinh ngữ để trường xác định xem có cần cho du học thêm sinh ngữ ngoài các môn học văn hóa không.

Trung Học Tư Thục (Private Secondary School)

Các trường trung học tư thục có mặt ờ khắp các tỉnh. Nhiều nhà lãnh đạo chính trị và kinh doanh nỗi tiếng của Canada đã tốt nghiệp từ các trường tư thục này. Tất cả các trường tư thục đểu phải dăng ký với Bộ Giáo Dục tình hay lãnh thổ của họ và phải dấp ứng các tiêu chuẩn về giáo trình và các tiêu chuẩn khác do các bộ liên quan quy định. Phụ huynh học sinh có thể chọn trường dành riêng cho nam, dành riêng cho nữ hoặc cà nam và nữ cho con em mình. Nhiều trường tư thục có chương trình nội trú (boarding) toàn diện, bào đảm cho phụ huynh yên tâm trong thời gian con em mình du học Nhiều trường khác chỉ có chương trình ban ngày và một số trường có cả hai loại chương trình này.

Trung Học Công Lập (Public Secondary School)

Nhiều trường công lập Canada hiện nay đã thu nhận học sinh quốc tế và khuynh hướng này ngày càng phát triển. Trường công lập dược quản lý ở cấp đại phương do các HỘI Đồng Giáo Dục (School Board) được bấu ra. Các chính sách về việc nhận học sinh quốc tế và thu học phí khác nhau tùy theo tỉnh. Một số trường trung học cũng có chuơng trình chứng chỉ quốc tế (International Baccalaureat – IB) IB dược công nhận ở khắp Bắc Mỹ, tương đương VỚI năm thứ nhất dại học. Học sinh dạt điểm cao trong các môn học Ib thường sẽ dược các đại học công nhận khi chuyển lên dại học.

CAO ĐẲNG (COLLEGE)

Có 175 cơ sở giáo dục sau trung học là thành viên của Hiệp Hội Các Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Canada (ACCC). Các truờng cao dẳng này dược biết dến qua một loạt danh hiệu như: cao dẳng cộng dồng, học viện kỹ thuật, cao dẳng dại học và Cé gep. Tất cả các cơ sở giáo dục này là dấp ứng nhu cầu cùa các ngành kinh doanh, cong nghiệp, dịch vụ cong cộng và đáp ứng nhu cấu học tập của các học sinh tốt nghiệp phổ thông có dinh hướng nghề nghiệp, các sinh viên tốt nghiệp đại học đang tìm kiếm việc làm cũng như yêu cầu học tập thường xuyên cùa người lớn tuổi.

Trong thực tế có rất nhiều sinh viên dã tốt nghiệp dại học theo học cao đẳng để hoàn thành kỹ năng chuyên môn của mình. Nhìn chung, các trường cao dẳng có giáo trình giảng dạy chuyên sâu về nghề nghiệp nhiều hơn là các dại học, vớI các lớp học sĩ số nhỏ, có các khóa học thực tập bên ngoài truờng, không gian lớp học và phòng lab thông thoáng, cách giảng dạy tác động qua lại và luôn có nhiều cấp độ nhập học khác nhau từ các ngành kỹ thuật cho dến các ngành nghệ thuật sáng tạo.

Các truờng cao dẳng là các trung tâm đào tạo xuất sắc về nhiều lĩnh vục như công nghệ thông tin, quặng mỏ, môi trường, khách sạn và du lịch. Các chương trình học toàn thời gian và bán thời gian khác bao gồm y té, kinh doanh, nâng cao trình độ văn hóa, nghệ thuật ứng dụng, dịch vụ xã hội, … Trường cao đẳng là cơ sả giáo dục năng động, thường xuyên thay đổl dể dấp ứng nhu cấu kinh tế và xă hội của cộng đồng.

Cao Đẳng Đại Học (University College)

Trường cao đẳng đại học như tên gọi của nó là sự kết hợp giữa trường cao đẳng và đại học Canada. Học sinh theo học có thể chọm một trong hai hướng: theo một chưong trình văn hóa trong hai năm sau đó chuyển tiếp lên đại học, hoặc học 2-3 năm rồi tốt nghiệp với một bằng cấp chuyên môn Các trường cao đẳng đại học thường thiết lập với một số trường đại học trong vùng để kết hợp chương trình chuyển tiếp của mình. Tại đây sinh viên sẽ học tiếp nối 2 năm cuối của chương trình đại học 4 năm.

Cao Đắng Cộng Đồng (Community College)

Cao đẳng cộng đồng là loại trường phổ biến ỏ Canada có các chương trình đào tạo nghề chuyên môn từ 1 dến 3 năm (bao gồm cả thời gian thực tập). Một vài trường cao đẳng cộng đồng dạy nghề còn có chưong trình chuyển tiếp đại học, cho phép học sinh theo học cốc khóa học tương đương với hai năm đấu của chương trình dại học 4 năm. Sau đó, học sinh tiếp tục học 2 năm cuối tại trường dại học dể hoàn tất chương trình đại học.

Các Chương Trình Chuyên Tiếp Đại Học (University Transfer Program)

Học sinh muốn lấy bằng đại học có thể hoàn thành hai năm học dấu tiên tại trường cao dẳng cộng đồng hoặc trường cao dẳng đại học và nhận các tín chì (credit). Hầu hết các tín chỉ này đểu có thể chuyển tiếp lên các trường dại học như năm thứ nhất và thứ hai của đại học. Tuy nhiên học sinh phải kiểm tra kỹ khi chọn các khóa học cho phù hợp với ngành dự định theo học ở đại học. Mặt khác hoàn thành chương trình chuyển tiếp đại học không có nghĩa là tự động được nhận vào học chương trình đại học, học sinh cụng cấn phải dấp ứng các điểu kiện nhập học của đại học liên hệ.

Riêng ở tình Quebec, học sinh quốc tế có thể theo học một trường cao đẳng gọi là Cé gep. Đối với học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, Cé gep có các chương trình chuyển tiếp hai năm lên đại học hoặc các chương trình chuyển tiếp kỹ thuật ba năm để đi làm.

Trường Cao Đẳng Nghề (Technical Institute/Career Colỉege)

Là cơ sở giáo dục tư nhân có các giáo trình cung cắp cho học sinh những kỹ năng thực tiễn cho thị trường việc làm sau một thời gian đào tạo ngắn. Các học sinh muốn tìm các chương trình đào tạo ngắn hạn trong các nghề như điện ảnh, tin học, internet, thiết kế đồ họa, du lịch khách sạn,..có thể xin theo học các trường cao đẳng dạy nghề. Mặc dù do tư nhân làm chủ, các trường này do tỉnh quy dịnh và công nhận để đảm bảo các tiêu chuẩn về chương trình học và chất lượng luôn được duy trì.

ĐẠI HỌC (UNIVERSITY)

Canada có trên 95 trường đại học nổi tiếng thế giới về chất lượng giảng dạy và nghiên cứu. Vì thế, bàng cấp của Canada được cống nhận trên khắp thế giới.

Các trường đại học Canada được nhà nước tài trợ trên quy mô lớn và đểu có chất lượng cao, không phân biệt đại điểm hay ngành học, số lượng sinh viên học toàn thời gian tại mỗi trường từ 1.000 cho đến trên 35.000. Các trường này có nhiều loại hình đào tạo và cắp đủ loại văn bằng từ cử nhân, kỹ sư cho đến tiến sĩ, kể cả chứng chỉ và diploma chuyên môn. Học phí tùy thuộc vào mỗi tỉnh, mỗi trường và mỗi chương trình học. Năm học ở đại học thường bắt đẩu từ tháng 9 đến tháng 5. Một sổ trường theo hệ thống 2 hoặc 3 học kỳ kể cả mùa hè. ở Canada không có thi tuyển sinh đại học chung mà chỉ xét tuyển. Mỗi trường để ra tiêu chuẩn nhập học riêng và xét hồ so theo từng trường hợp cụ thể.

TRƯỜNG NGOẠI NGỮ (LANGUA GE SCHOOL)

Canada có hai ngôn ngữ chính thức, có nghĩa là học sinh quốc tế có thể đến Canada để học tập bằng tiếng Anh (ESL) hoặc bàng tiếng Pháp như là sinh ngữ hai (FSL). Nhiều người chọn học bằng tiếng Anh ở Canada do có nhiều trường dạy tiếng Anh xuất sắc và do giọng Canada trung hòa dễ nghe. Nhiều năm qua, Canada đã phát triển chuyên môn rất cao trong giảng dạy tiếng Anh do có nhiều dân nhập cư muốn nâng cao kỷ năng tiếng Anh của họ

Học sinh quốc tế có thể theo học tiếng Anh phổ thông, thương mại hoặc cho mục đích riêng. Ngoài ra học sinh cũng có thể được đào tạo để giảng dạy môn tiếng Anh. Nói chung các trường tư thục dạy tiếng Anh đểu linh động về học kỳ, chương trình và lịch nhập học theo yêu cầu hơn các trung tâm sinh ngữ của đại học và cao đẳng. Hầu hết các trường dạy tiếng Pháp đểu ở tỉnh Quebec. Tương tự như các chương trình dạy tiếng Anh, học sinh có thể theo học chương trình tiếng Pháp vào bất cứ lúc nào. Riêng các du học sinh ghi danh chương trình tiếng Pháp hoặc tiếng Anh trong thời gian 6 tháng trở lại có thể học ở Canada bằng Visa du lịch.

HỌC BÓNG VÀ TRỢ CÁP TÀI CHÍNH (SCHOLARSHIP, AWARD, GRANT)

Canada cũng có chính sách tặng học bổng, giài thưởng hay cho sinh viên vay tiền để học, nhưng chủ yếu dành cho sinh viên Canada hay thường trú nhân (permanent resident). Các khoản hỗ trợ này hiếm khi đủ để trang trải toàn bộ chi phí học tập và sinh viên thường vẫn phải đi làm thêm đề bù đắp chi phí sinh hoạt. Học bổng dành cho học sinh quốc tế cũng có tại một số trường Canada, phần lớn là các trường đại học dành cho những học sinh có học lực xuất sắc. Nhiều tổ chức của Canada cũng trao tặng học bổng cho du học sinh, nghiên cứu sinh quốc tế nhưng những học bổng này thường dành cho các sinh viên sau đại học và các vị giáo sư đang học tập hoặc nghiên cứu để tài đặc biệt.

Trong vài năm gần đây, một số trường đại học Canada cũng có học bổng dành cho sinh viên Việt Namtheo học trong năm đầu tiên (entrance scholarship). Học bổng Canada cũng được cắp thông qua một số hiệp định song phương giữa Canada, tỉnh Quebec, tổ chúo Pháp ngữ và chính phủ Việt Nam. Du học sinh có thể tìm hiểu bàng cách liên hệ với Bộ Giáo Dục Đào Tạo, Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán Canada tại Việt Nam.

Vui lòng liên hệ: Công ty TNHH  Tư vấn du học Quốc tế Greatlink

Hotline: 0936773386

Email: thienhuong1981@gmail.com hoặc

huongnguyen@greatlink.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0868 81 79 81