VISA 870 BẢO LÃNH CHA MẸ SANG ÚC

BẠN ĐANG Ở ÚC và BẠN CÓ CON NHỎ CẦN CÓ BỐ MẸ SANG CHĂM SÓC LIÊN TỤC

Thị thực bảo lãnh cha mẹ tạm trú Úc (Subclass 870)

 • Công dân Úc •

Thường trú nhân Úc •

Công dân New Zealand đủ điều kiện Lợi ích của thị thực 870 Úc

 • Được đoàn tụ với con cháu, gia đình tại Úc

• Thời gian của mỗi thị thực tối đa 3 hoặc 5 năm

• Được quyền nộp đơn xin thị thực tiếp theo khi sắp hết thời hạn, tối đa 10 năm ở tại Úc • Được tự do đi và đến Úc nhiều lần trong thời hạn của thị thực

• Được đăng kí tham gia bảo hiểm cho khách du lịch nước ngoài Thị thực bảo lãnh cha mẹ tạm trú Úc (subclass 870) sẽ được xét duyệt theo 2 giai đoạn. Trước tiên, người bảo lãnh ở Úc sẽ nộp đơn xin cấp quyền bảo lãnh (sponsorship application). Sau khi đơn xin cấp quyền bảo lãnh được chấp thuận, cha mẹ có thể nộp đơn xin thị thực 870.

Thời gian nộp đơn và phê duyệt •

4-8 THÁNG •

Phí Chính phủ liên quan

• Đơn xin cấp quyền bảo lãnh: 420 AUD

 • Đơn xin thị thực 870: o 3 năm: 5.000 AUD o 5 năm: 10.000 AUD

• Các khoản phí khác như kiểm tra sức khỏe, sinh trắc vân tay, lý lịch tư pháp…

 Hotline: Greatlink visa: 0936.77.33.86

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0868 81 79 81